Isolering av vind - Cremab

Fakta
Garanti: 
5 år entrepenad, 10 år material
Upphandling
Ordinarie pris: 
9 800.00 kr
ROT: 
-2 940.00 kr
Summa offert: 
6 860.00 kr
Slutfaktura: 
7 840.00 kr
Betyg: 
4 / 5

För att ytterligare få ner våra kostnader har vi börjat titta på möjligheterna att isolera vinden. Efter ett erbjudande från Cremab Isolering AB samt diskuterat för och nackdelar med flera av grannarna beslutade vi oss för att göra en extra vindsisolering.

Omdöme: 

Vindsisoleringen består av cellulosaisolering och är baserad på antingen gran eller tall. Fördelen med cellusaisoleringen är enligt Cremab bland annat att det inte behöver deponeras när den är uttjänt i och med att materialet är helt naturligt.

Dessutom ska cellulosaisoleringen ha isolerande egenskaper samt vara fuktavvisande och på så sätt även minska risken för fuktskador.

Hur det är med dessa delar har jag faktiskt ingen aning om. På pappret ser det bra ut och många jag pratat med har i alla fall inte sagt att det ärhelt fel. Med en garantitid på 5 år för entrepenaden och 10 år på materialet så borde besparingen kunna hämtas hem ganska snabbt.

Kan tillägga också att vi valde att sätta in två friskluftsventliger på vinden för att få ökad luftciruklation ovanför isoleringen. Personligen tror jag det är bra. Cremab fick i uppdrag att göra det och för arbete och material tog dom 1400 kr vilket är varför slutkostnaden är högre än offerten. Hade förstås kunnat gjort det själv men tyckte det var skönt att slippa krypa runt på vinden för en gång skull.

Nu i år har vintern varit väldig mild samt att vi installerade bergvärme också. Det gör att effekterna av isoleringen är lite svåra att märka av. Men jag kan sammanfatta det hela så här, jag har inte sett något som tyder på att jag inte skulle kunna rekommendera Cremab. Dom var enkla att prata med och flexibla när det gällde vilka dagar dom skulle vara där. Arbetet var snabbt utfört, tog ett par timmar för dom att isolera hela vinden.

Lägg till ny kommentar